Η ΣυνΜετάλ Ε.Π.Ε είναι μια βιομηχανία μεταλλικών και ανοξείδωτων κατασκευών, ευρέος φάσματος.

Έχοντας στην διάθεση μας περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον χώρο, τελευταία τεχνολογίας εξοπλισμό και μεγάλο δίκτυο συνεργατών, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρώμενες αλλά και ευέλικτες λύσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αρχίζοντας απο τον σχεδιασμό και την προμήθεια υλικών, εώς την επεξεργασία, διαμόρφωση και εγκατάσταση κάθε κατασκευής που αναλαμβάνουμε.

Η διοίκηση της εταιρείας μας αποτελείται από ικανά και καταρτισμένα στελέχη, οι οποίοι μέσω διακριτών πλαισίων αρμοδιοτήτων και τομείς οργάνωσης δημιουργούν μια σπονδυλωτή δομή διαχείρισης των εργασιών.

Στην ΣυνΜετάλ Ε.Π.Ε διαθέτουμε την αιχμή του δόρατος σε μηχανήματα, CNC, NC αλλά και συμβατικής επεξεργασίας μετάλλου.

Ο συνδυασμός τεχνολογίας αλλά και τεχνογνωσίας εγγυάτε σταθερά τέλειες και ασφαλείς κατασκευές.

Μικρό δείγμα τους εξοπλισμού μας:

  • CNC Multipunching με 64 περιστρεφόμενα εργαλεία
  • CNC Στράντζα
  • CNC Ψαλίδι με όριο πάχους κοπής 10mm
  • NC Κύλινδρος με 4 Ράουλα
Back To Top