Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα κράμα σιδήρου-άνθρακα-χρωμίου, σε σύγκριση με τους κοινούς χάλυβες οι ανοξείδωτοι χάλυβες εκτός από την πολύ υψηλότερη αντοχή στην διάβρωση, παρουσιάζουν επιπλέον και υψηλότερη μηχανική αντοχή.

Ωστόσο, είναι πιο σκληροί από τους κοινούς χάλυβες και γι' αυτό είναι πιο δυσκατέργαστοι. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες παρουσιάζουν επίσης χαμηλή θερμική αγωγιμότητα σε σύγκριση με τους κοινούς χάλυβες.

Η εταιρία μας έχοντας μια πολυετή εμπειρία στο χώρο κατασκευάζει και παρέχει λύσεις σε κάθε είδους ανοξείδωτες κατασκευές.

 

Back To Top